• Ελ.Βενιζέλου και 25ης Μαρτίου 27, Νέα Σμύρνη
 • 210 93 10 471
 • [email protected]
logo
 • Νίνα Μαρκουτσάκη
  Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, εξειδίκευση στην ογκολογία πεπτικού,
  Diplôme Inter Universitaire (DIU) de Cancérologie Digestive – Ile-de- France

 • Αιμορροϊδοπάθεια

  Αιμορροϊδοπάθεια

  Τι είναι οι αιμορροϊδες Οι αιμορροϊδες είναι διατεταμένες φλέβες, δηλαδή,φυσιολογικές αγγειακές δομές, στην περιοχή του ορθού. Διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές. Οι εσωτερικές αιμορροϊδες ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό πρόπτωσής τους από τον πρωκτικό σωλήνα. 1ου βαθμού: Διαγιγνώσκονται κατά την ορθοσκόπηση,αλλά δεν προπίπτουν από τον πρωκτό. 2ου βαθμού: Προπίπτουν από τον πρωκτό

  Read more
 • Κονδυλώματα Ορθού

  Κονδυλώματα Ορθού

  Κονδυλώματα: Τι είναι o ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV); O HPV είναι μικρός DNA-ιός, ο οποίος, μπoρεί είτε να μην πρoκαλέσει καμία αλλoίωση (άτoμα-φoρείς) ή να πρoκαλέσει εμφάνιση καλoήθων θηλωματωδών αλλoιώσεων (κoνδυλωμάτων) ή πρoκαρκινικών αλλoιώσεων (δυσπλασιών), oι oπoίες αν δεν αντιμετωπισθoύν, μπoρoύν να εξελιχθoύν σε καρκίνo, ιδιαίτερα στην πρωκτoγεννητική περιoχή. Μέχρι σήμερα έχoυν περιγραφεί περί τα 100 διαφoρετικά στελέχη τoυ HPV. Oρισμένα στελέχη

  Read more
 • APC – Διαθερμοπηξία με argon plasma coagulation!

  APC – Διαθερμοπηξία με argon plasma coagulation!

  Η διαθερμοπηξία  με argon plasma coagulation (APC) είναι μια ενδοσκοπική μέθοδος καυτηριασμού, με χρήση του ευγενούς αερίου Αργό. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε στον έλεγχο αιμορραγιών του γαστρεντερικού συστήματος, ενώ  πλέον βρίσκει εφαρμογή σε ευρύτερο πεδίο γαστρεντερικών βλαβών, όπως σε αγγειοδυσπλασίες του γαστρεντερικού, σε κονδυλώματα του πρωκτού ή του ορθού,σε εναπομείναντα τμήματα πολύποδα μετά πολυπεκτομή , καθώς επίσης

  Read more
 • Δυσκοιλιότητα

  Δυσκοιλιότητα

  Η δυσκοιλιότητα αποτελεί σύνηθες σύμπτωμα και από τις συχνότερες αιτίες προσέλευσης στον ιατρό. Η συχνότητά της στον γενικό πληθυσμό ποικίλει από 2 έως 20%. Αφορά τη μείωση της συχνότητας των κενώσεων ή τη δυσχερή αποβολή κοπράνων σκληρής σύστασης. Τα διαγνωστικά κριτήρια, τα οποία έχουν θεσπιστεί είναι τα κριτήρια Ρώμης: “Ο πάσχων θα πρέπει να εμφανίζει

  Read more